Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

Ruszyły nabory do programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2023

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2023 roku na operatorów wojewódzkich.

Tak jak w 2022 roku Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe:
– w Zielonej Górze
– w Łodzi
– w Krakowie
– w Opolu
– w Rzeszowie
– w Gdańsku
– w Katowicach
– w Kielcach
– w Olsztynie
– w Poznaniu
– w Szczecinie
będą się starały ponownie uzyskać status Operatora Wojewódzkiego tego programu.

Główne warunki realizacji programu:

 • program będzie realizowany w dwóch edycjach: luty-czerwiec i wrzesień-grudzień 2023 r.;
 • uczestnikami zadania mogą być dzieci i młodzież – uczniowie szkół dziennych wszystkich typów;
 • grupa ćwiczebna musi się składać z min 15 uczestników;
 • w jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy, a w szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej (w miarę przyznanych środków);
 • zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika tj. łącznie każda grupa powinna przeprowadzić maks. 70 godzin zajęć;
 • w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);
 • osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
 • zajęcia sportowe z jedną grupą może realizować wyłącznie 1 nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
 • wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych będzie wypłacane na podstawie umowy – zlecenia w wysokości 60 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut)
 • uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych; uczestnicy zajęć – uczniowie nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;
 • Więcej informacji na stronach wojewódzkich operatorów tutaj

Partnerzy

Skip to content