Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

O Związku

 

Szkolny Związek Sportowy, w skrócie „SZS”, zwany dalej „Związkiem”, jest dobrowolnym, powszechnym i samorządnym związkiem sportowym, działającym dla zdrowia, aktywności ruchowej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej.
Szkolny Związek Sportowy:

  1. rozwija kulturę fizyczną, a w szczególności wychowanie fizyczne i sport wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
  2. jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej;
  3. uczestniczy w realizacji zadań w dziedzinach: kultury fizycznej, edukacji, zdrowia, ekologii i ochrony środowiska;
  4. może realizować zadania z innych dziedzin przyjętych od państwa, osób prawnych i fizycznych, które są zgodne z celami statutowymi Związku;
  5. działa w zakresie wyrównywania szans i warunków uczestniczenia wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, a w szczególności tych dzieci i młodzieży w tym osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na warunki: naturalne, środowiskowe i socjalne szans rywalizacji w różnych formach współzawodnictwa sportowego;
  6. działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy, w szczególności nauczycieli i rodziców i dba o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji w tym zakresie.

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
Zarząd Krajowy
ul. CIOŁKOSZA 1 m 29,
03-143 Warszawa,
telefon: +48 669 689 412 – dział księgowo-finansowy
telefon: +48 601 662 661- dział sportowo-organizacyjny
e-mail: zgszs.warszawa@wp.pl
NIP: 526-16-75-834
KRS: 92577

Partnerzy

Skip to content