Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

podkarpackie: Rozpoczynamy nabór do programu AKADEMIA MAŁYCH ZDOBYWCÓW

Szanowni Państwo

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków na realizację programu „Akademia Małych Zdobywców” w roku szkolnym 2022/2023.

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie stara się uzyskać ponownie status Operatora Wojewódzkiego tego programu.

Główną ideą Projektu „Akademia Małych Zdobywców” jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

Warunki realizacji programu:

 • Program polega na realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w klasach I-III SP wg specjalnego programu umożliwiającego poznanie przez dzieci określonych sprawności  i umiejętności ruchowych (w r. szk. 2022/2023 programem objęte będą wyłącznie klasy I).
 • Zajęcia mogą prowadzić nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania fizycznego, zatrudnieni w danej szkole z dziećmi tej szkoły.
 • Program zakłada cykl szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego zapoznających ich z nowoczesną wiedzą na temat wychowania fizycznego i zdrowotnego, w tym obowiązkowe szkolenia dla nauczycieli przystępujących do programu.
 • Program zakłada także zatrudnienie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania fizycznego, który prowadził będzie te zajęcia. Planuje się w okresie trwania zadania (wrzesień 2022 – czerwiec 2023) realizację 36 godzin zajęć w każdej grupie (1 nauczyciel x 36 godzin lekcyjnych zajęć x 50 zł).
 • Wszystkie szkoły zakwalifikowane do Programu otrzymały we wrześniu 2021 r. nieodpłatnie komplet materiałów promocyjnych (podręcznik dla nauczyciela, plakat) oraz zestaw sprzętu sportowego o wartości 800 zł.
 • W nowym roku szkolnym wszystkie szkoły otrzymają sprzęt uzupełniający oraz komplety legitymacji i wklejek dla swoich dzieci biorących udział w projekcie.
 • Nowe szkoły otrzymają zestaw sprzętu sportowego oraz materiały jak wyżej.
 • Do programu od września będziemy przyjmować w pierwszej kolejności szkoły realizujące projekt w 2021/2022 roku jako kontynuacja programu.
 • Z jednej gminy do programu możemy przyjąć 2 grupy z dwóch różnych szkół.
 • Podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego, a także przekazania kwoty 250 zł / 1 grupę na częściowe pokrycie kosztów (ok. 10%) realizacji programu; 
 • Uczestnicy zajęć nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

Do każdej JST wysłaliśmy informację (w tym szczegółowe założenia programu) poczta tradycyjną oraz drogą e-mailową wraz z drukami zgłoszenia szkół i zbiorczego zgłoszenia organu prowadzącego szkołę.

Zgłoszenia zbiorcze JST wraz z podpiętymi zgłoszeniami szkół należy dostarczyć do biura PW SZS w Rzeszowie do 1 lipca2022 r.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji (dane kontaktowe jak wyżej).

Partnerzy

Skip to content