Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

MSiT:Konkurs wniosków w ramach Programu „Umiem pływać” rozstrzygnięty.

Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadania pod nazwą Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Rozdysponowana została cała kwota przeznaczona na wykonanie zadania – prawie 16 mln zł. Program jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce, a jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych.

– Aktywizacja dzieci i młodzieży to jeden z priorytetów kierowanego przeze mnie ministerstwa. Dzięki programowi „Umiem Pływać” uczniowie szkół podstawowych uczą się podstaw pływania. Ta forma aktywności wspomaga profilaktykę wad postawy oraz walkę z nadwagą i otyłością wśród najmłodszych. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wielki wpływ na prawidłowy rozwój dzieci ma regularna aktywność fizyczna. Pomaga w nawiązywaniu przyjaźni, podwyższa samoocenę, umożliwia bezcenny kontakt z rówieśnikami, kolegami ze szkoły czy zajęć sportowych. To nie do przecenienia – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” to jedno z zadań finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Rozdysponowana została cała kwota przeznaczona na zadanie tj. 15,85 mln zł. Łączny budżet na wszystkie zadania dofinansowane z FZSdU wynosi w tym roku 25,95 mln zł.

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że elektroniczna wersja pisma o przyznanym dofinansowaniu zostanie zamieszczona (odrębnie dla każdego z dofinansowanych podmiotów) w systemie Amodit, w zakładce „dokumenty” (wersja robocza ID sprawy).

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej: www.gov.pl/web/sport/rozstrzygniecie-konkursu-wnioskow-na-dofinansowanie-realizacji-w-2022-r-zadania-pn-zajecia-sportowe-dla-uczniow-organizowane-w-ramach-programu-powszechnej-nauki-plywania-umiem-plywac

Partnerzy

Skip to content