Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

Wojewódzkie współzawodnictwo

WOJEWÓDZKIE WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ:

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKIE SZKOLNE ZWIĄZKI SPORTOWE  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:
1. DOLNOŚLĄSKIE
2. KUJAWSKO-POMORSKIE
3. LUBELSKIE

4.LUBUSKIE
5. ŁÓDZKIE
6. MAŁOPOLSKIE

7. MAZOWIECKIE

9. PODKARPACKIE
10. PODLASKIE

11. POMORSKIE
12 ŚLĄSKIE ID, IMS, LIC dz, LIC ch.
13. ŚWIĘTOKRZYSKIE

15. WIELKOPOLSKIE
16. ZACHODNIOPOMORSKIE ID, IMS, LIC

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKIE SZKOLNE ZWIĄZKI SPORTOWE  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:
1. DOLNOŚLĄSKIE

3. LUBELSKIE 2021/2022
4. LUBUSKIE 2021/2022

9. PODKARPACKIE 2021/2022

10. PODLASKIE 2021/2022
11. POMORSKIE 2021/2022
12. ŚLĄSKIE 2021/2022 ID, IMS, LIC dz, LIC ch,

15. WIELKOPOLSKIE 2021/2022
16. ZACHODNIOPOMORSKIE 2021/2022

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKIE SZKOLNE ZWIĄZKI SPORTOWE  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:
1. DOLNOŚLĄSKIE 2019/2020
3. LUBELSKIE 2019/2020
4. LUBUSKIE  2019/2020
6. MAŁOPOLSKIE 2019/2020
9. PODKARPACKIE 2019/2020
11. POMORSKIE 2019/2020
12. ŚLĄSKIE 2019/2020 ID, IMS, LICEALIADA DZ, CH
15. WIELKOPOLSKIE 2019/2020

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKIE SZKOLNE ZWIĄZKI SPORTOWE  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:
1. DOLNOŚLĄSKIE 2018/2019
2. KUJAWSKO-POMORSKIE 2018/2019 ID, IMS, LICEALIADA
3. LUBELSKIE 2018/2019
4. LUBUSKIE 2018/2019 ID, IMS, LICEALIADA
5. ŁÓDZKIE 2018/2019
6. MAŁOPOLSKIE 2018/2019 ID, IMS, LICEALIADA
7. MAZOWIECKIE 2018/2019
8. OPOLSKIE 2018/2019
9. PODKARPACKIE 2018/2019
10. PODLASKIE 2018/2019
11. POMORSKIE 2018/2019
12. ŚLĄSKIE 2018/2019 ID, IMS, LICEALIADA DZ CH,
13. ŚWIĘTOKRZYSKIE 2019/2019
14. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2018/2019
15. WIELKOPOLSKIE 2018/2019

16. ZACHODNIOPOMORSKIE 2018/2019 ID, IMS, LICEALIADA

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKIE SZKOLNE ZWIĄZKI SPORTOWE  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:
1. DOLNOŚLĄSKIE 2016/2017
3. LUBELSKIE 2016/2017
11. POMORSKIE 2016/2017
16. ZACHODNIOPOMORSKIE 2016/2017

Partnerzy

Skip to content