Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach
przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania
w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli i pracowników

 1. Zarząd  Krajowy Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Warszawie 03-134 ul. Ciołkosza 1/29, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Robert Karlik, adres e-mail:
  rkarlik@fundacjaszkolnatzn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Związku oraz wszelkich innych czynności pozwalających spełnić obowiązek wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
  – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
  jednym lub większej liczbie określonych celów;
  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  administratorze;
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 8. Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
  przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 10. Gdy uzna Pan/Pani, iż Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 12. . Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Partnerzy

Skip to content