Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

Rusza program „Aktywna Szkoła”

Rusza „Aktywna Szkoła” największy aktywizacyjny projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki. Samorządy we współpracy ze szkołami mają teraz czas, by przygotować wnioski o przystąpieniu do programu.
Wykorzystanie przyszkolnej infrastruktury, zapewnienie profesjonalnej opieki trenerskiej, aktywizacja społeczeństw lokalnych, a przede wszystkim wsparcie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej – program „Aktywna Szkoła” to realny impuls do niezbędnych zmian w obszarze sportu i zdrowia.
Zachęcam do zdjęcia kłódek z furtek i płotów wokół szkolnych obiektów sportowych poza godzinami lekcyjnymi oraz w dni wolne od zajęć szkolnych. Zapraszam samorządy i lokalne społeczności – zapełnijmy wspólnie aktywnymi rodzinami sale gimnastyczne, boiska i Orliki w całej Polsce. Naszą intencją jest aktywizacja społeczności wokół obiektów sportowych, które do dziś były zamknięte i niedostępne. Ministerstwo dofinansuje zarówno brakujący sprzęt, jak i wynagrodzenia dla animatorów zajęć
– podkreśla Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki.
Każda polska szkoła może dołączyć do programu, składając stosowną aplikację. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Programu „Aktywna Szkoła” znajdują się na stronie www.aktywnaszkola.pl oraz są udzielane pod numerem telefonu: +48 537 255 791 (infolinia działa w godzinach 8:00-15:00).  Zgłoszenia do programu rozpoczną się 2.04.2024 i potrwają do 12.04.2024r. 
Z ankiety zleconej przez resort w 2023r. , pod nazwą „Sport w jednostkach samorządu terytorialnego”, przeprowadzonej w 5926 szkołach w Polsce, wynika że blisko 90% z tych szkół posiada przyszkolną infrastrukturę sportową, która dotychczas nie była w pełni wykorzystana. Sytuacja zmieni się na lepsze.
Szkoły nierzadko posiadają odpowiednią infrastrukturę, ale z różnych powodów nie była ono powszechnie wykorzystana. Tym programem likwidujemy bariery finansowe, zapewniamy animatorów i uwalniamy potencjał.  Co, ważne oferta programu adresowana jest do wielu pokoleń
wyjaśnia Sławomir Nitras.
Ministerstwo do końca 2024 roku na cele „Aktywna Szkoła” i „Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego” przeznacza aż 335 mln zł. Na kolejne lata już zabezpieczono większe środki, które mają zapewnić trwałość rezultatów i pełniejsze wykorzystanie infrastruktury, kształtowanie oferty zajęć i poprawę kondycji Polaków.
Jednym z kluczowych rozwiązań tego programu jest zwiększenie liczby godzin pracy osób prowadzących zajęcia i pokrycie całości wynagrodzenia ze środków Ministerstwa. Znacząco wzrosną też stawki wynagrodzeń za prowadzenie zajęć. 
Resort sportu zakłada, że program „Aktywna Szkoła” będzie finansowo wspierać samorządy w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej nie tylko wśród uczniów, ale także całych rodzin  – oferta jest wielopokoleniowa.
Projektem będzie zarządzać Fundacja „Orły Sportu”.
źródło: MSiT

Partnerzy

Skip to content