Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

Sejmik SKF – 16-17.11.2023 Teresin

 

W dniach 16 i 17.11.2023 odbył się Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej. Tytuł wiodący obrad to „Szkolny Związek Sportowy – 70 lat w służbie dzieciom i młodzieży” Uroczystości odbyły się w Ośrodku Szkoleniowo – Hotelowym „Leśne Zacisze”
Organizatorami byli Szkolny Związek Sportowy oraz Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego. Uczestnikami sejmiku byli działacze, pracownicy SZS-ów i osoby związane z Kulturą Fizyczną z całej Polski. Zgłosiło się 100 osób , frekwencja dopisała.
Sejmik otworzył Prezes SZS Kazimierz Gwiazdowski powitał zebranych i w krótkim przemówieniu przedstawił idę spotkania.
Następnie zgodnie z planem obrad głos zabierali:
– Jacek Bigus i Adam Szymczak: „Działalność Szkolnego Związku Sportowego – 70 lat w służbie dzieciom i młodzieży”
– senator Wojciech Ziemniak: „Od Igrzysk Szkolnych do Igrzysk Olimpijskich”
– dr Ireneusz Cichy AWF Wrocław: „Aktualne wyzwania, przed którymi staje nauczyciel wychowania fizycznego”
Wszystkie wykłady ilustrowane były prezentacjami i zdjęciami. Podczas Sejmiku wręczano nagrody, odznaczenia i pamiątkowe medale 70 lecia SZS. Nagrody i odznaczenia wręczali – prezes SZS Kazimierz Gwiazdowski i członkowie prezydium SZS-u.

zadanie dofinansowano ze środków:

Partnerzy

Skip to content