Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

Wędkarstwo spławikowe – III finał krajowy

ZAPRASZAMY
wszystkich Uczniów-Wędkarzy do udziału
w zawodach wędkarskich
III FINAŁ KRAJOWY W DYSCYPLINIE SPŁAWIKOWEJ,
które odbędą się w dn. 3-4 czerwca 2023 r.
na Zalewie Karaś w Lubsku – woj. lubuskie.
Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze, wspólnie z Radą ds. Młodzieży ZG PZW,
Gminą Lubsko i Kołem PZW nr 1 w Lubsku, we współpracy ze Szkolnym Związkiem
Sportowym, organizuje w dniach 3-4 czerwca 2023 r. na Zalewie Karaś w Lubsku
III FINAŁ KRAJOWY W DYSCYPLINIE SPŁAWIKOWEJ
Dwuturowe zawody rangi mistrzowskiej rozegrane zostaną w trzech, obowiązujących w SZS
kategoriach wiekowych:
✓ Igrzyska Dzieci: uczniowie urodzeni w roku 2010 i młodsi (kl. I-VI),
✓ Igrzyska Młodzieży Szkolnej: uczniowie urodzeni w latach 2008- 2009 (kl. VII-VIII),
✓ Licealiada: uczniowie urodzeni w roku 2003-2007 (kl. I-IV szkół ponadpodstawowych).
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest uczęszczanie do dowolnej szkoły, co potwierdzone
musi być aktualną legitymacją szkolną wystawioną dla startującego oraz posiadanie
uprawnienia do wędkowania wymaganego prawem.
Ponadto uczeń niepełnoletni posiadać musi zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział
w finale.
Prawo startu w zawodach mają uczniowie wszystkich typów szkół z terenu całej Polski.

Zgłoszenia do zawodów będzie można dokonać za pośrednictwem Szkolnego Związku
Sportowego SRS oraz miejscowego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Uczniowie
zgłoszeni przez SRS zwolnieni są z opłacania wpisowego.
Zarówno zawodnicy jak i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny. Organizatorzy zapewniają:
ciepły posiłek, ubezpieczenie NW, obsługę sędziowską i pomoc medyczną.
Dla najlepszych zawodników, w poszczególnych kategoriach wręczone zostaną puchary
i nagrody. Dodatkowo wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną upominki w postaci
sprzętu wędkarskiego.
Zgłoszenia do Mistrzostw przyjmowane będą od 1 do 26 maja 2023 r. (Piątek).
Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW-
część II. 2 pkt. 5-12, ze zmianami ograniczającymi długość wędki dla zawodników ur. w roku
2008 i młodszych do 10 m i urodzonych w latach 2003-2007 do 11,5 m.
W terminie do 7 maja ogłoszony zostanie Komunikat nr 2, doprecyzowujący zasady ich
przeprowadzania, wskazujący ew. wody rezerwowe oraz miejsca rezerwacji potencjalnych
noclegów.
Kontakt:
Grzegorz Rutkowski – 605 053 197, g.rutkowski@pzw.zgora.pl
oraz Pan Zbigniew Bermes SZS Ziemia Lubuska – https://www.szs-lubuskie.pl/
Grzegorz Rutkowski
wiceprezes ds. młodzieży ZO PZW w Zielonej Górze

pliki do pobrania:

komunikat organizacyjny nr 2

oświadczenie stan zdrowia

zgoda_rodzica_udzial_zawodnikow_nieletnich_elektronicz
zgoda_rodzica_udzial_zawodnikow_nieletnich_papierowo

Partnerzy

Skip to content