Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

Rusza Program Sportowa Polska – edycja 2023

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił tegoroczną edycję Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. Środki przeznaczone na dofinansowywanie zadań w 2023 roku to 250 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się już 3 kwietnia.

„W ramach ubiegłorocznej edycji Sportowej Polski udało się dofinansować w sumie 223 inwestycje na łączną kwotę ponad 353 mln zł. Obiekty wybudowane, przebudowane lub zmodernizowane w ramach programu Sportowa Polska w największym stopniu odpowiadają rekreacyjnym i sportowym potrzebom społeczeństwa. Rozwój ogólnodostępnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury sportowej to jeden z naszych priorytetów”

– mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Termin naboru

Nabór do Programu Sportowa Polska – edycja 2023 rozpocznie się 3 kwietnia i potrwa do 8 maja 2023 r.

Program Sportowa Polska – edycja 2023

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na pięć grup.

W obecnej edycji programu poszerzono katalog grup zadań inwestycyjnych z trzech do pięciu. Grupa czwarta dotyczy inwestycji polegających na budowie kortów tenisowych o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem. Grupa piąta dedykowana jest budowie Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności. Pozostałe trzy grupy są identyczne jak w latach poprzednich:

  • Grupa pierwsza – obiekty przyszkolne;
  • Grupa druga – modernizacja infrastruktury sportowej, służącej klubom sportowym;
  • Grupa trzecia – budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 33%, 50% lub 70% wydatków kwalifikowanych.

W ramach zeszłorocznej edycji Sportowej Polski Minister dofinansował 221 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 353 118 750 zł.

Więcej informacji w naszym Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/sportowa-polska–program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej–edycja-2023

Partnerzy

Skip to content