Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

1 marca 2023 rusza nabór do programu OLIMPIA

1 marca 2023 r. rozpocznie się nabór do programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Poznaj założenia programu, na który w latach 2023-2024 przeznaczone zostaną 2 mld zł.

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.

W wyniku informacji uzyskanych w czasie trwania pilotażu podjęliśmy szereg decyzji, które uelastyczniają założenia programu. Otworzyliśmy go na miasta – nie ograniczamy w żaden sposób wielkości samorządów, które mogą aplikować o wsparcie wynoszące do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych

– mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Najważniejsze założenia Programu Olimpia

  • Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70% wydatków związanych z realizacją zadania.
  • W ramach programu dofinansowaniem mogą być objęte dwa rodzaje zadań:

– budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji;

– budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m.

  • Wysokość środków finansowych planowana do przyznania w ramach dofinansowań w Programie wynosi 2 mld zł w podziale na lata:

– 2023 r. – 800 000 000 zł,

– 2024 r. – 1 200 000 000 zł.

źródło: MSiT

Partnerzy

Skip to content