Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2022/2023.

Mamy nadzieję, że będzie to wreszcie rok, który pozwoli nam na normalne działanie i będziemy mogli spotykać się na zawodach sportowych w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół i podczas realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” a także innych działań aktywizujących dzieci i młodzież.

Najważniejszym przesłaniem tegorocznej edycji współzawodnictwa jest stworzenie możliwości uczestnictwa w nim jak największej ilości dzieci i młodzieży. Zwracamy się z prośbą, aby w nowym roku szkolnym 2022/2023 tworząc reprezentacje Waszych szkół i przygotowując dzieci i młodzież do startu w zawodach zadbali Państwo o to, żeby znalazło się w nich jak najwięcej uczniów, tak, by żadne dziecko marzące o tym, żeby zostać reprezentantem Waszej społeczności nie zostało pominięte w zawodach organizowanych w ramach: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady.

Na naszej stronie w zakładce REGULAMINY jest już dostępny:

KALENDARZ i REGULAMINY  IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD
OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ
na rok szkolny 2022/2023

Oprócz bogatego Kalendarza Wojewódzkich imprez sportowych, kolejny rok będzie realizowany także program „Szkolny Klub Sportowy”, który swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej szkół.
Będziemy realizowali także nowe projekty:
W ramach projektu „Kształcenie Animatorów Sportu Szkolnego” kursy:

  • „Aktywna Szkoła” – program promujący wszelkie formy aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej;
  • „Ok.RUCH!” – zajęcia pozalekcyjne dla dziewcząt ze szkół ponadpodstawowych;

Na progu nowego roku szkolnego i sportowego życzymy Państwu dużo satysfakcji z podejmowanych działań, a wszystkim dzieciom i młodzieży sukcesów w nauce i sporcie.

W/w programy i projekty są dofinansowane m.in przez:

Partnerzy

Skip to content