Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

Program KLUB w 2022 roku

link do generatora wniosków:

7 kwietnia w Warszawie w siedzibie PKOl odbędzie się inauguracja Rządowego Programu „KLUB” — edycja 2022 połączona z konferencją prasową. W bieżącym roku, Ministerstwo wyłoniło w formule konkursowej Operatora Krajowego Programu „KLUB”, powierzając to zadanie Krajowemu Zrzeszeniu LZS. Kwota dotacji na zadania edycji 2022 wynosi 66,5 mln złotych, co pozwoli na przyznanie dofinansowania dla ok. 5 800 klubów sportowych. Oficjalnego uruchomienia elektronicznego generatora obsługi wniosków do udziału w Programie, dokona Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk.

Spotkanie poprowadzi Wojciech Lembrych Koordynator Krajowy Programu. Planowane są wystąpienia Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka, Prezesa Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS Mieczysława Kazimierza Baszko, Sekretarza Generalnego PKOl Adama Krzesińskiego oraz Prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryka Olszewskiego. Ponadto swoją obecność potwierdzili m.in. prezesi: PZKaj. Grzegorz Kotowicz, PZTW Adam Korol, PZPN Cezary Kulesza, PZN Apoloniusz Tajner, PZSW Bartosz Pisarek oraz sekretarze generalni: PZZ Katarzyna Kochaniak, PZKol. Cezary Jedliński, PZŁ Oskar Rosa, PZKosz Olga Kijewska-Ratajczak oraz Dyrektor Sportowy PZPR Damian M. Drobik i Kierownik Wyszkolenia PZPC Arkadiusz Strzelczyk.

Na spotkaniu obecni będą także prezesi wojewódzkich Zrzeszeń LZS, kierownik Programu „KLUB” Wojciech Kudlik, koordynatorzy i konsultanci wojewódzcy, przedstawiciele władz samorządowych i klubów sportowych.

Rządowy Program „KLUB” został opracowany i wdrożony przez Ministerstwo Sportu w 2016 roku. Jego istotą jest wspieranie działalności małych i średnich klubów sportowych, prowadzących zorganizowane, systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży. Uzyskane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie, kluby mogą przeznaczyć na wynagrodzenie dla trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia sportowe, na organizację zgrupowania i/lub na zakup sprzętu sportowego. W latach 2016-2021 na realizację Programu resort sportu przeznaczył kwotę w łącznej wysokości 252 mln złotych, co pozwoliło na podpisanie ponad 23 000 umów dotacyjnych.

Partnerzy

Skip to content