Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

Ruszył nabór do I kadencji Młodzieżowej Rady Sportu działającej przy Ministrze Sportu i Turystyki

Rozpoczął się nabór do I kadencji Młodzieżowej Rady Sportu. To organ pomocniczy Ministra Sportu i Turystyki, do którego zadań należy opiniowanie spraw z obszaru kultury fizycznej. Zgłoszenia w naborze można przesyłać do 14 kwietnia br. Dowiedz się czym jest Młodzieżowa Rada Sportu i w jaki sposób do niej aplikować!

Kto może wejść w skład Młodzieżowej Rady Sportu?

Członkami Rady mogą zostać uczniowie oraz studenci w wieku od 16. do 26. roku życia. W skład Młodzieżowej Rady Sportu wejdą 32 osoby (dwie z każdego województwa).

Jak zostać członkiem Rady?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać skan zgłoszenia wraz z życiorysem na adres Ministerstwa lub za pośrednictwem poczty e-mail. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć w materiałach pod ogłoszeniem.

Zgłoszenia pocztą:

Biuro Ministra Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
z dopiskiem ,,Młodzieżowa Rada Sportu”

Zgłoszenia e-mail:

mrs@msit.gov.pl  – w tytule e-maila prosimy wpisać: „Młodzieżowa Rada Sportu”

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń, a także następujących kryteriów:

• zaangażowania kandydata w wolontariat;

• zaangażowania kandydata w społeczną działalność szkolną/studencką oraz w życie społeczności lokalnych i życie publiczne;

• osiągane przez kandydata wyniki w nauce oraz sporcie.

Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia 2022 r. O ważności zgłoszenia decyduje data wpływu e-maila lub data stempla pocztowego.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej MSiT do 28 kwietnia br.

Młodzieżowa Rada Sportu

Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej sportu, w szczególności przedstawianie opinii i propozycji rozwiązań w obszarach planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych będących we właściwości Ministra Sportu i Turystyki. Kadencja Młodzieżowej Rady Sportu trwa rok.

Formularz Zgłoszeniowy Młodzieżowa Rada Sportu I kadencja
Formularz​_Zgłoszeniowy.docx 0.06MB

Partnerzy

Skip to content