Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

Nabór na operatora krajowego Programu KLUB rozstrzygnięty!

Minister Sportu i Turystyki wyłonił operatora krajowego Programu KLUB – edycja 2022, przyznając dofinansowanie w wysokości 66,5 mln zł Krajowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Warszawie. Operator krajowy dokona rekrutacji klubów do wsparcia.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji Programu – w tym termin uruchomienia rekrutacji, kryteria i zasady rekrutacji – dostępne będą na stronie https://lzs.pl/ 

– W tym roku zdecydowałem o zmianie samej formuły programu. W ogólnopolskim naborze wyłoniony został operator Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, który będzie rekrutował kluby objęte wsparciem. Rządowy Program KLUB to jeden z naszych flagowych projektów, w ramach którego wspieramy małe i średnie kluby sportowe z całej Polski. To często właśnie w małych społecznościach zaczynają swoją przygodę ze sportem późniejsi mistrzowie. Sukcesywnie zwiększamy nakłady na Program KLUB. W tym roku przyznaliśmy na realizację tego projektu dofinansowanie w wysokości 66,5 mln zł – o 15 procent więcej niż w poprzedniej edycji – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Ważne zmiany w Programie KLUB – ogólnopolski operator programu

W 2022 roku w formule Programu KLUB zaszła istotna zmiana – ogłoszenie programu dotyczyło wyboru ogólnopolskiego operatora. To operator dokona rekrutacji klubów do wsparcia. Budżet na tegoroczną realizację programu jest najwyższy w historii i wynosi 66,5 mln zł.

Rządowy Program KLUB

Jego celem jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ponieważ nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio do klubów.

W ramach Programu Klub operator udziela wsparcia w dwóch wariantach:

10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych

15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.

Historia Rządowego Programu Klub

Ministerstwo od 2016 roku dotuje małe i średnie kluby sportowe w ramach Rządowego Programu Klub, który jest największym systemowym narzędziem bezpośredniego wsparcia, skierowanym do organizacji sportowych z terenu całego kraju, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Oferta resortu doskonale wpisała się w zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie. Dzięki Rządowemu Programowi Klub możliwe było dotarcie z pomocą finansową do tysięcy lokalnych środowisk sportowych.

W ramach ogłaszanych naborów każdego roku dotacje otrzymywało kilka tysięcy klubów sportowych: w 2016 r. – 2151, 2017 r. – 3352, 2018 r. – 3616, 2019 r. – 3885, 2020 r. – 4902, a w 2021 r. – 5172.

Od czasu uruchomienia nakłady na program wzrosły o 180 procent – z 23,8 mln zł w 2016 roku do 66,5 mln w roku bieżącym.

Dzięki udziałowi w programie kluby w istotnym zakresie mogły uzupełnić bazę sprzętową, zorganizować zgrupowania sportowe oraz wesprzeć finansowo szkoleniowców, prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest odpowiedzią resortu na realne potrzeby środowiska sportowego. Tylko w 2021 roku dofinansowanie w ramach programu przyznano 5172 klubom.

Więcej informacji w naszym Biuletynie Informacji Publicznej: www.gov.pl/web/sport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2022-r-programu-klub

Partnerzy

Skip to content