Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

podkarpackie: AKADEMIA MAŁYCH ZDOBYWCÓW – rozpoczynamy

Informujemy, że Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego został ponownie Operatorem Wojewódzkim Programu „Akademia Małych Zdobywców” w 2022 roku.

Główną ideą Projektu „Akademia Małych Zdobywców” jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

Cieszymy się, że wszyscy nauczyciele (132 osoby) realizujący Program w 2021 roku potwierdzili chęć kontynuacji zajęć w swoich szkołach również w br.

Do zainteresowanych nauczycieli wysyłamy stosowne dokumenty z prośbą o jak najszybsze ich odesłanie do Biura PW SZS w Rzeszowie.

Partnerzy

Skip to content