Szkolny Związek Sportowy

Twoja organizacja!

SPRAWNY NIEPEŁNOSPRAWNY z LOTTO

1. Program realizowany jest od 23.08.2021 do 31.12.2021r.
2. Zajęcia mogą być realizowane w okresie od 13.09 do 10.12.2021r.
3. Projekt realizowany jest na obszarze Polski.
4. Operatorem Krajowym Programu jest Szkolny Związek Sportowy
5. Celem Programu:
Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu. Zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzących do poprawy fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
Celami szczególnymi są:
– wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
– kształtowanie zdrowego stylu życia;
– rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
– tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
– kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
– podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
– zwiększenie efektywności działań stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, oraz innych instytucji, w tym szkół i ośrodków specjalnych, których zakres działania obejmuje:
– rozwijanie aktywności fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych;
– utrwalenie więzi środowiskowej;
– propagowanie zasad etyki w sferze kultury fizycznej;
– aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania działalności animatorów;

Partnerzy

Skip to content